Gotowe projekty domów w technologii murowanej, drewnianej szkieletowej oraz z bali.
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...

FAQ

1. Co zawiera projekt domu typowego?

Dokumentacja projektowa składa się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarzy projektów technicznego:
1. Projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
a. Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.
b. Część rysunkowa - rysunki architektoniczne:
- Rzut fundamentów
- Rzut kondygnacji
- Rzut więźby dachowej
- Rzut połaci
- Przekroje wraz z opisami przegród
- Elewacje
c.Zgoda na wprowadzenie zmian w projekcie typowym.
d. Oświadczenie projektanta branży architektonicznej o zgodności projektu architektonicznobudowlanego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
e.Kserokopia uprawnień budowlanych autora projektu typowego.
f. Kserokopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej autora projektu typowego.
g. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Projekt techniczny zawiera:
2.1 Projekt konstrukcyjny:
a. Część opisowa do projektu technicznego konstrukcji.
b. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
c. Część rysunkowa - rysunki techniczne:
- Rzut fundamentów
- Rzut kondygnacji
- Rzut więźby dachowej
- Szczegóły konstrukcyjne
2.2 Projekt instalacji sanitarnej:
a. Część opisowa do projektu technicznego instalacji sanitarnych.
b. Rysunki techniczne instalacji wodno - kanalizacyjnej.
c. Rysunki techniczne instalacji centralnego ogrzewania.
d. Rysunki techniczne instalacji gazowej.
2.3 Projekt instalacji elektrycznej:
a. Część opisowa do projektu technicznego instalacji elektrycznych.
b. Obliczenia.
c. Rysunki techniczne instalacji elektrycznych
d. Schemat ideowy instalacji elektrycznej
2.4 Charakterystykę energetyczną budynku.
2.5 Zgoda na wprowadzenie zmian w projekcie typowym.
2.6 Oświadczenia projektantów branży technicznej o zgodności projektu technicznego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2.7 Kserokopia uprawnień budowlanych projektantów branży technicznej.
2.8 Kserokopia zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej projektantów branży technicznej.

 

2. Na czym polega adaptacja projektu typowego?
Projekt typowy umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę po adaptacji do warunków lokalnych terenu, na którym znajduję się działka. (Warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania terenu, strefa przemarzania gruntu, warunki gruntowo-wodne strefa obciążenia
wiatrem i śniegiem, ułożenie względem stron świata). Wszelkie zmiany adaptacyjne muszą być wykonane przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia budowlane i posiadającym zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Architekt adaptujący przejmuję funkcje projektanta budynku. Zmiany adaptacyjne powinny być naniesione na projekt gotowy trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i parafowane lub zawierać rysunki zamienne.
Obowiązki architekta adaptującego:
- sprawdzenie zgodności projektu z warunkami zabudowy lub miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
- analiza obszaru oddziaływania obiektu
- wykonanie adaptacji do lokalnych warunków guntowych i stref klimatycznych
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu
- zgromadzenie niezbędnej dokumentacji (wszelkie uzgodnienia, oświadczenia, warunki
techniczne przyłączy mediów)
- wykonanie zmian w projekcie na życzenie inwestora,

 

3. Jakie zmiany w projekcie typowym może wprowadzić architekt adaptujący?

Projekt typowy umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę po adaptacji do warunków lokalnych. Wszelkie zmiany adaptacyjne muszą być wykonane przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia budowlane. Zmiany adaptacyjne powinny być naniesione na
projekt gotowy trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym i parafowane lub zawierać rysunki zamienne. Dopuszcza się wykonanie następujących zmian adaptacyjnych, pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów, parametrów technicznych, parametrów przenikania ciepła i estetyki elewacji:
- zmiana wysokości i szerokości otworów okiennych i drzwiowych, dopuszcza się rownież
likwidacje bądź zaprojektowanie dodatkowego otworu okiennego lub drzwiowego,
- zmiana wysokości i szerokości okien połaciowych, dopuszcza się również likwidacje bądź
zaprojektowanie dodatkowego okna połaciowego,
- zmiana kąta nachylenia dachu,
- zmiana pokrycia dachowego,
- zmiana wysokości ściany kolankowej,
- zmiana położenia wewnętrznych, niekonstrukcyjnych ścian działowych,
- zmiana materiałów elementów konstrukcyjnych stropów, ścian, dachu,
- zmiana materiałów wykończeniowych i izolacyjnych posadzek, ścian, dachu,
- zmiana długości,szerokości i wysokości budynku do 10%,
- zmiana usytowania i geometrii schodów wewnętrznych i zewnętrznych,
- dopuszcza się zmianę, likwidacje bądź doprojektowanie garażu,
- dopuszcza się likwidacje bądź doprojektowanie antresoli,
-dopuszcza się likwidacje bądź doprojektowanie podpiwniczenia,
- zmiana wewnętrznych instalacji ,
- zmiana sposobu ogrzewania,
- zmiana funkcji pomieszczeń,
Zmiany nie wymienione powyżej, są możliwe po uzyskaniu zgody od autora projektu.

 

4. Jak zamówić projekt typowy?

Przed umieszczeniem wybranego projektu typowego w koszyku należy wybrać technologię oraz wersję (podstawową lub w odbiciu lustrzanym) następnie wypełnić formularz zamówienia. Wysłanie go jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia na projekt. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane e-mailem zwrotnym.

 

5. Czy można zwrócić lub wymienić zakupiony projekt typowy?

Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży lub wymienić projekt bez podawania przyczyny. Warunkiem zwrotu lub wymiany jest odesłanie na swój koszt nienaruszonej i nieuszkodzonej dokumentacji projektowej. (tj. 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, 3 egzemplarzy projektu technicznego, teczki). Formularz zwrotu/wymiany.

 

6. Jaki jest czas oczekiwania na projekt typowy?

Zamówione projekty domów typowych wysyłamy do 5 dni roboczych. Przesyłka jest bezpłatna. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę.

 

7. Jakie są koszty wysyłki?

Dostawa jest bezpłatna. Zamówione projekty domów typowych wysyłamy do 5 dni roboczych.

 

8. W jakiej technologii zaprojektowane są domy?

Budynek zaprojektowano w dwóch technologiach: szkieletowej, drewnianej z murowanym garażem i murowanej. (Należy wybrać przed złożeniem zamówienia).

FUNDAMENTY: Tradycyjne na ławach fundamentowych.

ŚCIANY WERSJA SZKIELETOWA: Słupy 5cm x 20cm + wełna mineralna 20 cm + wełna mineralna 5 cm 
WERSJA MUROWANA: Bloczki z betonu komórkoweo 24cm + styropian 20 cm 
                                       Bloczki z betonu komórkowego 24 cm + wełna mineralna 18 cm + deska elewacyjna 2,8 cm

STROP WERSJA SZKIELETOWA: Strop drewniany na belkach 16cm x16cm, 16 cm x 32 cm 
WERSJA MUROWANA: Żelbetowy wylewany

SCHODY: WERSJA SZKIELETOWA: Drewniane
WERSJA MUROWANA: Żelbetowe

DACH: WERSJA SZKIELETOWA:Tradycyjna więźba drewniana, pokryta blachą stojącą na rąbek + Wełna mineralna 25 cm
WERSJA MUROWANA: Tradycyjna więźba drewniana, pokryta blachą stojącą na rąbek + Wełna mineralna 25 cm


9. Jakie ogrzewanie zastosowano w projektach?

W projekcie zastosowano ogrzewanie w postaci kotła na paliwo stałe (piec na pellet) i ogrzewanie gazowe jako alternatywa. Dodatkowo do projektu istnieje możliwość zamówienia projektu pompy ciepła.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu